Belgische Vereniging voor Houtbescherming

procedure-voor-homologatie

Procedure voor homologatie

De procedure die een houtbeschermingsproduct een toegang tot de markt geeft, bestaat uit drie opeenvolgende stappen: de verkoopstoelating, de homologatie van het product en de technische goedkeuring van het procedé.

De Verkoopstoelating

Deze toelating is wettelijk vereist om in België een houtbeschermingsproduct op de markt te brengen. Aanvragen hiervoor moeten gericht worden aan de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De Homologatie van het product door BVHB

Een homologatie wordt afgeleverd aan een houtbeschermingsmiddel dat toegelaten is tot de verkoop en in zoverre het beantwoordt aan de vereisten die gesteld worden in het technisch dossier van BVHB en dit voor elk van de risicoklassen waarbinnen het product gebruikt mag worden.

De homologatie-aanvraag is slechts ontvankelijk indien al aangevat werd met de procedure voor het verlenen van een Verkoopstoelating.

Het homologatiecertificaat van een product specificeert de minimale hoeveelheid nodig opdat het product doeltreffend zou zijn, afgeleid uit resultaten van uitgevoerde biologische proeven (kritische waarde genoemd) dit voor elk van de risicoklassen waarbinnen het product gebruikt mag worden. De homologatie wordt gegeven voor één jaar en kan twee keer verlengd worden.

Technische goedkeuring van het procedé

De Technische Goedkeuring (ATG) beschrijft de industriële toepassing van een gehomologeerd product in functie van de gebruiksklassen, de kritische waarde zoals bepaalt in de homologatie en verschillende parameters zoals de gebruikte houtsoort, de vorm en afmeting van de elementen, het voorziene gebruik en de voorwaarden voor toepassing.
De Technische Goedkeuring is onontbeerlijk om toegang te bekomen tot de markt van de openbare aanbestedingen en het gros van de markt van de particuliere bouw.
De aanvraag voor een Technische Goedkeuring is slechts ontvankelijk indien reeds aangevat werd met de procedure voor homologatie.
De aanvragen hiervoor moeten ingediend worden bij de Belgische Unie voor de technische Goedkeuring in de Bouw (BUtgb).

Terug
gehomologeerde-producten

Gehomologeerde producten

homologatie-van-een-product

Homologatie van een product

Om haar doelstellingen te bereiken verleent BVHB een homologatie aan een houtbeschermingsmiddel of houtverduurzamingsmiddel op basis van een technisch dossier dat wordt ingediend door de producent of zijn vertegenwoordiger.
hoe-een-homologatieaanvraag-voor-een-product-indienen

Hoe een homologatieaanvraag voor een product indienen

Er zijn twee documenten die de procedure uitleggen om de homologatie van een product aan te vragen.
missie

Missie

BVHB levert de homologatie van houtbeschermingsmiddelen, zodat die op een veilige en gecontroleerde manier gebruikt kunnen worden in de bouw en industrie.
Wie houdt nu niet van cookies