Belgische Vereniging voor Houtbescherming

homologatie-van-een-product

Homologatie van een product

Om haar doelstellingen te bereiken verleent BVHB een homologatie aan een houtbeschermingsmiddel of houtverduurzamingsmiddel op basis van een technisch dossier dat wordt ingediend door de producent of zijn vertegenwoordiger. Dit dossier levert het bewijs van de prestaties van het product in overeenstemming met de eisen van de Europese norm NBN EN 599-1, voor elk van de gebruiksklassen waarvoor doeltreffendheid wordt geclaimd. Deze klassen zelf worden gedefinieerd in de Europese norm NBN EN 335.  Bij de geformuleerde eisen wordt rekening gehouden met zowel de toepassingsmethode van het product (oppervlakte- of dieptebehandeling) als met de bijzondere gevoeligheid van het hout waarop het product zal worden aangebracht (naaldhout of loofhout).

Deze homologatie is essentieel om in aanmerking te komen voor een technische goedkeuring (ATG) waarin de industriële toepassing van het goedgekeurde product wordt beschreven, en waarin de eisen inzake retentie en penetratie van het product worden gespecificeerd, afhankelijk van de gebruiksklasse.

Domeinen voor houtbescherming

De BVHB-homologatie houdt rekening met zowel de biologische agentia van houtafbraak die in België actief zijn als met de Belgische gewoonten op het gebied van houtverwerking en technieken om de producten toe te passen. Daarom erkennen we drie verschillende domeinen die een passende bescherming van het hout vereisen en stellen we specifieke goedkeuringscodes vast:

  • Preventieve bescherming van timmerhout (code A)
  • Preventieve bescherming van schrijnwerkhout (codes B en C)
  • Curatieve behandeling van hout en metselwerk (codes D)

Gebruiksklassen voor houtbescherming

De homologatie door BVHB is conform de Europese normen en is gebaseerd op het concept van de gebruiksklassen. Ze wordt opnieuw geëvalueerd in het perspectief van het Belgische milieu:

  • Klasse 1: Hout gebruikt binnen in gebouwen in constant droge omstandigheden
  • Klasse 2: Hout niet in contact met de grond en normaal niet blootgesteld aan weersinvloeden of aan uitloging; tijdelijke bevochtiging mogelijk
  • Klasse 3: Hout zonder grondcontact, blootgesteld aan weersinvloeden of condensatie
  • Klasse 4: Hout in permanent grondcontact en/of zoetwatercontact
  • Klasse 5: Hout in zoutwatercontact

De eerste vier klassen onderscheiden naast het alom aanwezige risico van aantasting door houtaantastende insecten, de toenemende risico's van aantasting van het hout door schimmels bij specifieke milieuomstandigheden. De vijfde klasse betreft alleen de risico's in verband met mariene organismen die het hout aantasten.

Terug
gehomologeerde-producten

Gehomologeerde producten

procedure-voor-homologatie

Procedure voor homologatie

De procedure die een houtbeschermingsproduct een toegang tot de markt geeft, bestaat uit drie opeenvolgende stappen.
hoe-een-homologatieaanvraag-voor-een-product-indienen

Hoe een homologatieaanvraag voor een product indienen

Er zijn twee documenten die de procedure uitleggen om de homologatie van een product aan te vragen.
missie

Missie

BVHB levert de homologatie van houtbeschermingsmiddelen, zodat die op een veilige en gecontroleerde manier gebruikt kunnen worden in de bouw en industrie.
Wie houdt nu niet van cookies