Werking

De vzw is georganiseerd in verschillende bestuursorganen.

  • de Algemene Vergadering is onder meer bevoegd om de begrotingen en rekeningen goed te keuren, de bestuurders te benoemen en hun kwijting te verlenen;
  • de Raad van Bestuur heeft de ruimste bevoegdheden voor het beheer en de administratie van de vereniging en verleent homologaties na gunstig advies van het technisch comité;
  • het Technisch Comité bestudeert algemene technische problemen die niet onder het beroepsgeheim vallen;
  • het College van deskundigen bestaat uit onafhankelijke personen met specifieke ervaring op het gebied van houtverduurzaming en is belast met het vertrouwelijk onderzoek van de homologatiedossiers;
  • het secretariaat is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de vereniging.
Wie houdt nu niet van cookies